Trận 5: Trường chuyên phải số hóa bài giảng để mọi học sinh cùng học? | TRƯỜNG TEEN VMINDMAP 2022

Trận vòng loại thứ 5 của Trường Teen Vmindmap 2022 chính là trận đấu giữa 2 đại diện từ nhà HLV Gia Long - THCS và THPT M.V.LôMôNôXốp(đội Ủng hộ) và THPT Nhân Chính (đội Phản đối) với kiến nghị: Chúng tôi sẽ bắt buộc các trường chuyên số hóa nội dung bài giảng và cho phép tất cả học sinh có quyền truy cập miễn phí dữ liệu này.